DHL

官方網站: http://www.dhl.com/

DHL的業務遍布全球220的國家和地區,是全球國際化程度高的公司。 DHL隸屬於全球郵政和物流公司Deutsche Post DHL Group,包含的事業單位有DHL Express, DHL Parcel, DHL電子商務, DHL Global Forwarding, DHL Freight和DHL Supply Chain。

單號規則

(# -> 字母, * -> 數字, ! -> 字母或數字)

  • *** *** ***
  • *** *** *** *
  • 003404339 *** *** *** **
  • 003404341 *** *** *** **
  • 003404342 *** *** *** **
  • 003405104 *** *** *** **