ประเทศเยอรมัน

DHL Paket

เวบไซค์อย่างเป็นทางการ: http://nolp.dhl.de/

DHL Paket is the easy, affordable, fast and reliable shipping service to over 220 countries around the world. You can arrange delivery from your PC, use the network of over 2,650 Packstations and 1,000 Paketboxes, or call in to one of our 13,000 outlets or one of more than 10,000 Paketshops.

กฎข้อที่

(# -> ตัวอักษร, * -> ตัวเลข, ! -> ตัวอักษร หรือตัวเลข)

 • A# *** *** *** DE
 • C# *** *** *** DE
 • E# *** *** *** DE
 • G# *** *** *** DE
 • L# *** *** *** DE
 • R# *** *** *** DE
 • S# *** *** *** DE
 • U# *** *** *** DE
 • V# *** *** *** DE
 • *** *** *** ** DE
 • *** *** *** *
 • *** *** *** ***
 • R9728219 *** *** **
 • 000035P063 *** *** *
 • 34043 *** *** *** *** *
 • 38427 *** *** *** *** *
 • WS183 *** *** *** *** *
 • WS193 *** *** *** *** *
 • 003 *** *** *** *** *** **