Γερμανία

DHL eCommerce Asia

Επίσημη ιστοσελίδα: https://ecommerceportal.dhl.com/

DHL eCommerce offers choice, convenience and control and quality for both the merchant and consumer. Our global team of e-commerce experts are dedicated to providing innovative solutions that create a great online shopping experience. Our aim is to become a leader in global e-commerce related logistics activities focusing on three areas: fulfillment, cross border delivery and domestic delivery.

Μορφή aριθμού

(# -> Γράμμα, * -> Ψηφίο , ! -> Γράμμα ή Ψηφίο)

  • L# *** *** *** DE
  • R# *** *** *** DE
  • U# *** *** *** DE
  • 6A14872 *** ***
  • HKIO *** *** ***