เจอร์ซีย์ [GB]

Jersey Post

เวบไซค์อย่างเป็นทางการ: http://www.jerseypost.com/

The Jersey Post Group has a wide range of opportunities across its businesses for people looking for exciting, challenging and fulfilling careers in a company that plays a vital role in island life.

กฎข้อที่

(# -> ตัวอักษร, * -> ตัวเลข, ! -> ตัวอักษร หรือตัวเลข)

  • C# *** *** *** JE
  • E# *** *** *** JE
  • L# *** *** *** JE
  • R# *** *** *** JE
  • HKASBL10 *** ***