Nova Poshta

공식 웹사이트: http://novaposhta.ua/

The Nova Poshta provides clients - both businesses and individuals - with a full range of logistics and related services.