Σαμόα

Samoa Post

Επίσημη ιστοσελίδα: http://samoapost.ws/

Samoa Post Company can send your mail items domestically and internationally. A comprehensive guide to sending your letters with Samoa Post, including standard delivery and Domestic Courier services are being provided for you to make a choice of what services that best suits your mailing requirements, provided within a world standard environment.

Μορφή aριθμού

(# -> Γράμμα, * -> Ψηφίο , ! -> Γράμμα ή Ψηφίο)

  • A# *** *** *** WS
  • C# *** *** *** WS
  • E# *** *** *** WS
  • L# *** *** *** WS
  • R# *** *** *** WS
  • S# *** *** *** WS
  • V# *** *** *** WS