มอริเชียส

MailAmericas

เวบไซค์อย่างเป็นทางการ: http://mailamericas.com/

MailAmericas is a private postal operator that has been advising and assisting Designated Postal Operators belonging to the Universal Postal Union since 2000.

กฎข้อที่

(# -> ตัวอักษร, * -> ตัวเลข, ! -> ตัวอักษร หรือตัวเลข)

  • E# *** *** *** MU
  • L# *** *** *** MU
  • M# *** *** *** MU
  • R# *** *** *** MU
  • U# *** *** *** MU
  • E# *** *** *** MH
  • L# *** *** *** MH
  • M# *** *** *** MH
  • R# *** *** *** MH
  • U# *** *** *** MH