Tinghao

Rəsmi veb sayt: http://www.tinghaowl.com/

Shenzhen Tinghao Logistics Supply Chain Co., Ltd. was established in 2021.Group cooperation customers Evergrande Agriculture and Animal Husbandry, Evergrande Grain and Oil, Evergrande Beverages, Hexu Environment, Zhenbang Feed, Shenzhen International, Global Tesco, etc.

Nömrə qaydası

(# -> Hərf, * -> Rəqəm, ! -> Hərf və ya Rəqəm)

  • THG## *** *** *** * YQ