Αυστραλία

Australia Post

Επίσημη ιστοσελίδα: http://auspost.com.au/

Australia Post has been keeping Australia connected for more than 200 years. We do this by delivering mail, helping businesses and consumers with parcels, and providing a national retail network that supports local communities and organisations. As the needs of the community have evolved, so have we, with a range of services spanning our stores, online and the Australia Post Digital MailBox. We complement our national logistics and retail network with convenient digital products to help make everyday life a bit simpler. Our enthusiastic and professional people are helping to build a modern Australia Post. They're dedicated to delivering products and services that Australians want, need and can afford, as well as ensuring that every experience with us is a positive one.

Μορφή aριθμού

(# -> Γράμμα, * -> Ψηφίο , ! -> Γράμμα ή Ψηφίο)

 • A# *** *** *** AU
 • C# *** *** *** AU
 • E# *** *** *** AU
 • L# *** *** *** AU
 • R# *** *** *** AU
 • S# *** *** *** AU
 • U# *** *** *** AU
 • V# *** *** *** AU
 • !!!! *** ***
 • !!!! *** *** **
 • 33!!! *** *** *
 • !!!! *** *** *** ***
 • R *** *** *** *** ***
 • 997001 *** *** *** ***
 • 997960 *** *** *** ***
 • 997963 *** *** *** ***
 • !!## *** *** ** EXP00001
 • !!!! *** *** *** *** *** **
 • 00010 *** *** *** *** *** **
 • 00030 *** *** *** *** *** **
 • 02070 *** *** *** *** *** **
 • 03070 *** *** *** *** *** **
 • 33!!! *** *** *** *** *** ***
 • 99701 *** *** *** *** *** ***
 • 99702 *** *** *** *** *** ***
 • EBA00 *** *** *** *** *** ***
 • R *** *** *** *** *** *** *** ***
 • 99700160!!! *** *** *** *** *** ***
 • 99700193!!! *** *** *** *** *** ***
 • 99701665!!! *** *** *** *** *** ***
 • 019931265099999891!!! *** *** *** *** *** ***
 • 01993126509999989133!!! *** *** *** *** *** ***
 • 01993126509999989199!!! *** *** *** *** *** ***