DHL Parcel (ES)

官方網站: http://www.dhl.es/

DHL的業務遍布全球220的國家和地區,是全球國際化程度高的公司。 DHL隸屬於全球郵政和物流公司 Deutsche Post DHL Group,包含的事業單位有DHL Express, DHL Parcel, DHL電子商務, DHL Global Forwarding, DHL Freight和DHL Supply Chain。