UPS

官方網站: http://www.ups.com/

UPS最初作為一家信使公司於1907年在美國成立,現已成長為一家年營業額達到數百億美元的全球性的公司,致力於以支持全球商業發展為目標。如今的UPS,或者稱為聯合包裹服務公司,是一家全球性的公司,其商標知名且值得敬仰。作為世界上大規模的快遞承運商與包裹遞送公司,我們同時也是專業的運輸、物流、資本與電子商務服務的領導性的提供者。

單號規則

(# -> 字母, * -> 數字, ! -> 字母或數字)

  • *** *** ***
  • *** *** *** *
  • # *** *** *** *
  • DT1 *** *** *** **
  • DT7 *** *** *** **
  • 1Z!!!!!!!!! *** *** *
  • 92 *** *** *** *** *** *** **
  • 92 *** *** *** *** *** *** *** ***
  • 10 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **