ปาเลสไตน์

Palestine Post

เวบไซค์อย่างเป็นทางการ: http://www.palpost.ps/

Palestine Post is the company responsible for postal service in the parts of Palestinian territories controlled by the State of Palestine.

กฎข้อที่

(# -> ตัวอักษร, * -> ตัวเลข, ! -> ตัวอักษร หรือตัวเลข)

  • A# *** *** *** PS
  • C# *** *** *** PS
  • E# *** *** *** PS
  • L# *** *** *** PS
  • R# *** *** *** PS
  • S# *** *** *** PS
  • V# *** *** *** PS