Παλαιστίνη

Palestine Post

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.palpost.ps/

Palestine Post is the company responsible for postal service in the parts of Palestinian territories controlled by the State of Palestine.

Μορφή aριθμού

(# -> Γράμμα, * -> Ψηφίο , ! -> Γράμμα ή Ψηφίο)

  • A# *** *** *** PS
  • C# *** *** *** PS
  • E# *** *** *** PS
  • L# *** *** *** PS
  • R# *** *** *** PS
  • S# *** *** *** PS
  • V# *** *** *** PS