Ιράκ

Iraqi Post

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.iraqipost.net/

The Iraqi Telecommunication and Post Company (ITPC) is a government-owned and operated corporation responsible for providing telecommunication and mail services in Iraq.

Μορφή aριθμού

(# -> Γράμμα, * -> Ψηφίο , ! -> Γράμμα ή Ψηφίο)

  • A# *** *** *** IQ
  • C# *** *** *** IQ
  • E# *** *** *** IQ
  • L# *** *** *** IQ
  • R# *** *** *** IQ
  • S# *** *** *** IQ
  • V# *** *** *** IQ