Ανταρκτική

Antarctica Post

Επίσημη ιστοσελίδα: http://antarcticapost.tripod.com/

Antarctica Post mail is posted at the the South Pole Station with stamps valid in all Antarctica and within the Antarctic Circle.

Μορφή aριθμού

(# -> Γράμμα, * -> Ψηφίο , ! -> Γράμμα ή Ψηφίο)

  • A# *** *** *** AQ
  • C# *** *** *** AQ
  • E# *** *** *** AQ
  • L# *** *** *** AQ
  • R# *** *** *** AQ
  • S# *** *** *** AQ
  • V# *** *** *** AQ