ทวิปแอนตาร์กติกา

Antarctica Post

เวบไซค์อย่างเป็นทางการ: http://antarcticapost.tripod.com/

Antarctica Post mail is posted at the the South Pole Station with stamps valid in all Antarctica and within the Antarctic Circle.

กฎข้อที่

(# -> ตัวอักษร, * -> ตัวเลข, ! -> ตัวอักษร หรือตัวเลข)

  • A# *** *** *** AQ
  • C# *** *** *** AQ
  • E# *** *** *** AQ
  • L# *** *** *** AQ
  • R# *** *** *** AQ
  • S# *** *** *** AQ
  • V# *** *** *** AQ