Na kontaktoni

Ke një pyetje specifike? Dëshiron të fillojmë një bashkëpunim? Ose dëshiron të ndash idetë e tua? Je i mirëpritur të na kontaktosh dhe ne do t'ju përgjigjemi brenda vetëm 1 ditë pune.

About receiving parcels

17TRACK siguron vetëm informacion mbi gjurmimin nga burime të ndryshme. Për humbjen/mosdorëzimin/vonesa/adresa e gabuar e dërgesës dhe çështje të tjera si këto ju duhet të kontaktoni me personin tek i cili kryet porosinë ose agjencinë transportuese që po transporton dërgesën tuaj. Keni një pyetje tjetër? Provo FAQEN E NDIHMËS tonë për të parë nëse mund të marrësh përgjigje në çast.

About sending parcels

17TRACK siguron vetëm informacion mbi gjurmimin nga burime të ndryshme. Për humbjen/mosdorëzimin/vonesa/adresa e gabuar e dërgesës dhe çështje të tjera si këto ju duhet të kontaktoni me personin tek i cili kryet porosinë ose agjencinë transportuese që po transporton dërgesën tuaj. Keni një pyetje tjetër? Provo FAQEN E NDIHMËS tonë për të parë nëse mund të marrësh përgjigje në çast.

Tracking related topics

17TRACK siguron vetëm informacion mbi gjurmimin nga burime të ndryshme. Për humbjen/mosdorëzimin/vonesa/adresa e gabuar e dërgesës dhe çështje të tjera si këto ju duhet të kontaktoni me personin tek i cili kryet porosinë ose agjencinë transportuese që po transporton dërgesën tuaj. Keni një pyetje tjetër? Provo FAQEN E NDIHMËS tonë për të parë nëse mund të marrësh përgjigje në çast.

API, Iframe & External Call

17TRACK siguron vetëm informacion mbi gjurmimin nga burime të ndryshme. Për humbjen/mosdorëzimin/vonesa/adresa e gabuar e dërgesës dhe çështje të tjera si këto ju duhet të kontaktoni me personin tek i cili kryet porosinë ose agjencinë transportuese që po transporton dërgesën tuaj. Keni një pyetje tjetër? Provo FAQEN E NDIHMËS tonë për të parë nëse mund të marrësh përgjigje në çast.

Tutorial

17TRACK siguron vetëm informacion mbi gjurmimin nga burime të ndryshme. Për humbjen/mosdorëzimin/vonesa/adresa e gabuar e dërgesës dhe çështje të tjera si këto ju duhet të kontaktoni me personin tek i cili kryet porosinë ose agjencinë transportuese që po transporton dërgesën tuaj. Keni një pyetje tjetër? Provo FAQEN E NDIHMËS tonë për të parë nëse mund të marrësh përgjigje në çast.

Dua të sugjeroj disa agjenci transportuese të reja ose karakteristika të reja.

Ne i mirëpresim sugjerimet tuaja. Nese do të sugjerosh disa agjenci transportuese të reja, karakteristika ose gabime teknike, linqe jo të sakta, ju lutemi na kontaktoni këtu.

Jam duke kërkuar për bashkëpunim në fushën e biznesit.

Jemi duke pritur nga ju çdo bashkëpunim të mundshëm në fushën e biznesit. Ju lutemi na kontaktoni këtu dhe ne do t'ju përgjigjemi brenda 1 ditë pune.

Join 17TRACK as a carrier

Rustin@17track.cn live Chat intl@17track.net

Other cooperation

intl@17track.net

Pyetja ime nuk është në listë.

Nëse pyetja juaj nuk gjendet në listë, ju lutemi përshkruani çështjen tuaj dhe na kontaktoni më poshtë.