Download APP

รองรับการติดตามพัสดุ

กว่า 220 ประเทศและพื้นที่

BG

มี Interfaces รองรับหลากหลายภาษา

มากกว่า 30 ภาษา

BG

ครอบคลุมทุกระบบ

ซิงค์สถานะการจัดส่งระหว่างอุปกรณ์ (iOS, Android และ Desktop)

BG

25,000,000

จำนวนการติดตั้ง

ดาวน์โหลดเพื่อติดตามพัสดุ และรับการแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหว